Hibák

Zöldtetők karbantartása

Általános hibák

Kevesen tudják, hogy a legtöbb hibát, a zöldtető tervezésekor követjük el! Könnyen kellemetlen helyzetbe hozzuk magunkat, ha nem vesszük figyelembe a területi adottságokat és az olyan abiotikus tényezőket, mint a fekvés, a várható éves csapadék, hőingás, szélhatás stb. Építkezéskor fontos szempont az építőanyagok szabad mozgatásának biztosítása. Karbantartás esetében pedig kötelező a biztonságos munkavégzési feltételek megteremtése.  

Fenntartási igény figyelembevétele tervezésnél

Komoly problémát okoz a megvalósult zöldtetőknél, ha a tervezéskor nem vagyunk kellő tekintettel a fenntartás igényeire, (pl. extenzív tetők esetén is javasolt vízkiállást biztosítani az időszakos öntözéshez). Jellemző hiba, hogy nem megfelelő minőségű és típusú építőanyagokat alkalmazunk (sok esetben a szigetelő cég készíti a rétegrendet, amivel sérül az élő felület igényeinek figyelembe vétele) vagy azokat nem helyes módon építjük be.

A fentieknél könnyebben orvosolható, de gyakori probléma a nem megfelelő növényfajta választás és a rendszeres kertápolási munkák hiánya

Nem megfelelő ültető közeg használata

Az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján megállapítható, hogy a legnagyobb károkat a nem megfelelő ültetőközeg alkalmazása okozza! Üzemelő zöldtetők működésében számtalan probléma forrása a zöldtető közegek önkényes kiváltása termőfölddel vagy töltőfölddel. Eltömődik a szivárgó drénlemez, a gyökérzet elsekélyesedik és így a zöldtető elveszíti élő talaj voltát. A eltömörödő földben megfulladnak a növények. Általános termőföld helyett, speciális zöldtető közeget kell a zöldtetőre felhordani! (Intenzív zöldtetőkhöz GreenTech intenzív közeget; extenzív zöldtetőkhöz GreenTech extenzív közeget javaslunk)

GREEN TECH EXTENZÍV KÖZEG

Big-bag zsákos GreenTech extenzív ültetőközeg. Extenzív zöldtetőkhöz alkalmas könnyített szerkezetű közeg.

GREEN TECH INTENZÍV KÖZEG

Big-bag zsákos GreenTech intenzív ültetőközeg. Intenzív zöldtetőkhöz alkalmas könnyített ültetőközeg.

Szigetelésvédelem

Kivitelezéskor a szakembereknek különös figyelmet kell fordítani a szigetelés védelmére, mert a vízszigetelés megsértése esetén (és az épület beázás indukálással) komoly károk keletkeznek, aminek az utólagos feltárási és helyreállítási munkálatai magas költségűek. 

Tetőszigetelés évenkénti 2X-i ellenőrzése

A növényzet rendszeres karbantartásán túl, kiemelkedően fontos a zöldtető tetőszigetelésének évenkénti kétszeri ellenőrzése. Ilyenkor alaposan megvizsgáljuk a szegélyeket, a vízelvezető szerkezeteket és az összes hozzáférhető csomópontot. Ahol szükséges takarítjuk őket. Ha hibát vagy beázást észlelünk, azonnal jelezzük a kivitelező és a tervező cégeknek. Amennyiben a garancia a kivitelezésre esetleg lejárt, abban az esetben is csak szakvállalattal és pontos tervezéssel újíttassuk fel a tetőkertünket!

Leesés elleni védelem

Jogszabályi kötelezettség, hogy minden személyt, aki a zöldtetőn munkát végez leesés ellen biztosítani kell, amennyiben a munkavégzés helyének magassága meghaladja a 2,00 méter szintkülönbséget. Például födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor, illetve a rendszeres zöldtető karbantartási és ápolási munkák során. 

§ 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről, III. fejezetének, 28 § (1) bekezdésével, leírja és szabályozza a magasban végzett munkakörnyezet biztonságos feltételeit.

§ 4/2002. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet III. bekezdés Építési munkahelyek helyiségeken kívül 5. alpont Leesés elleni rendszer alkalmazását írja elő.

A munkavégzés közbeni védelmet a munkáltatónak és/vagy az épület tulajdonosának, üzemeltetőjének, fenntartójának kötelessége biztosítani. Erre a biztonsági követelményre az építészeknek is figyelemmel kell lenni a tervezésnél.

Leesés elleni védelmi rendszerek közül, zöldtető építő- és tervezőként, kiváló terméknek tartjuk a DIASAFE® rendszereket , melyek alkalmazásakor nem szükséges a szigetelés megbontása. Tetőtípustól függetlenül telepíthetőek úgy, hogy sem fúrni, sem a víz- és hőszigetelést megbontani nem kell. Így sem hőhidak, sem lehetséges szivárgási források nem keletkeznek a tetőn. Könnyű és gyors a beépíthetősége, valamint hosszú évekig ellenálló a környezeti hatásoknak. Telepítésükhöz kizárólag Diadem-partner kivitelezőt válasszunk!

Tender- és uniós beruházások esetén, az előnyök közt szerepel, hogy többszörösen megfelelnek a legújabb EU-s szabványoknak.

DIASAFE® RENDSZEREK

Biztonságtechnika a tetőn.
Minden magasban munkát végző személy számára meg kell teremteni a biztonságos munkakörnyezetet, többek között védeni kell a magasból történő leeséstől.

DIADEM PARTNEREK

építőanyag beszerzés és szakmai segítség

greenroof.hu

Akikkel együtt dolgoztunk

0 +
KIVITELEZŐ CÉG
0 +
MAGÁN FELHASZNÁLÓ
0 +
TÁJÉPÍTÉSZ CÉG