Hibák

Zöldtetők karbantartása

Általános hibák

Kevesen tudják, hogy a legtöbb hibát, a zöldtető tervezésekor követjük el! Könnyen kellemetlen helyzetbe hozzuk magunkat, ha nem vesszük figyelembe a területi adottságokat és az olyan abiotikus tényezőket, mint a fekvés, a várható éves csapadék, hőingás, szélhatás stb. Építkezéskor fontos szempont az építőanyagok szabad mozgatásának biztosítása. Karbantartás esetében pedig kötelező a biztonságos munkavégzési feltételek megteremtése.  

Fenntartási igény figyelembevétele tervezésnél

Komoly problémát okoz a megvalósult zöldtetőknél, ha a tervezéskor nem vagyunk kellő tekintettel a fenntartás igényeire, (pl. extenzív tetők esetén is javasolt vízkiállást biztosítani az időszakos öntözéshez). Jellemző hiba, hogy nem megfelelő minőségű és típusú építőanyagokat alkalmazunk (sok esetben a szigetelő cég készíti a rétegrendet, amivel sérül az élő felület igényeinek figyelembe vétele) vagy azokat nem helyes módon építjük be.

A fentieknél könnyebben orvosolható, de gyakori probléma a nem megfelelő növényfajta választás és a rendszeres kertápolási munkák hiánya

Nem megfelelő ültető közeg használata

Az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján megállapítható, hogy a legnagyobb károkat a nem megfelelő ültetőközeg alkalmazása okozza! Üzemelő zöldtetők működésében számtalan probléma forrása a zöldtető közegek önkényes kiváltása termőfölddel vagy töltőfölddel. Eltömődik a szivárgó drénlemez, a gyökérzet elsekélyesedik és így a zöldtető elveszíti élő talaj voltát. A eltömörödő földben megfulladnak a növények. Általános termőföld helyett, speciális zöldtető közeget kell a zöldtetőre felhordani! (Intenzív zöldtetőkhöz GreenTech intenzív közeget; extenzív zöldtetőkhöz GreenTech extenzív közeget javaslunk)

GREEN TECH EXTENZÍV KÖZEG

Big-bag zsákos GreenTech extenzív ültetőközeg. Extenzív zöldtetőkhöz alkalmas könnyített szerkezetű közeg.

GREEN TECH INTENZÍV KÖZEG

Big-bag zsákos GreenTech intenzív ültetőközeg. Intenzív zöldtetőkhöz alkalmas könnyített ültetőközeg.

Szigetelésvédelem

Kivitelezéskor a szakembereknek különös figyelmet kell fordítani a szigetelés védelmére, mert a vízszigetelés megsértése esetén (és az épület beázás indukálással) komoly károk keletkeznek, aminek az utólagos feltárási és helyreállítási munkálatai magas költségűek. 

Tetőszigetelés évenkénti 2X-i ellenőrzése

A növényzet rendszeres karbantartásán túl, kiemelkedően fontos a zöldtető tetőszigetelésének évenkénti kétszeri ellenőrzése. Ilyenkor alaposan megvizsgáljuk a szegélyeket, a vízelvezető szerkezeteket és az összes hozzáférhető csomópontot. Ahol szükséges takarítjuk őket. Ha hibát vagy beázást észlelünk, azonnal jelezzük a kivitelező és a tervező cégeknek. Amennyiben a garancia a kivitelezésre esetleg lejárt, abban az esetben is csak szakvállalattal és pontos tervezéssel újíttassuk fel a tetőkertünket!

Leesés elleni védelem

Jogszabályi kötelezettség, hogy minden személyt, aki a zöldtetőn munkát végez leesés ellen biztosítani kell, amennyiben a munkavégzés helyének magassága meghaladja a 2,00 méter szintkülönbséget. Például födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor, illetve a rendszeres zöldtető karbantartási és ápolási munkák során. 

§ 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről, III. fejezetének, 28 § (1) bekezdésével, leírja és szabályozza a magasban végzett munkakörnyezet biztonságos feltételeit.

§ 4/2002. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet III. bekezdés Építési munkahelyek helyiségeken kívül 5. alpont Leesés elleni rendszer alkalmazását írja elő.

A munkavégzés közbeni védelmet a munkáltatónak és/vagy az épület tulajdonosának, üzemeltetőjének, fenntartójának kötelessége biztosítani. Erre a biztonsági követelményre az építészeknek is figyelemmel kell lenni a tervezésnél.

Leesés elleni védelmi rendszerek közül, zöldtető építő- és tervezőként, kiváló terméknek tartjuk a DIASAFE® rendszereket , melyek alkalmazásakor nem szükséges a szigetelés megbontása. Tetőtípustól függetlenül telepíthetőek úgy, hogy sem fúrni, sem a víz- és hőszigetelést megbontani nem kell. Így sem hőhidak, sem lehetséges szivárgási források nem keletkeznek a tetőn. Könnyű és gyors a beépíthetősége, valamint hosszú évekig ellenálló a környezeti hatásoknak. Telepítésükhöz kizárólag Diadem-partner kivitelezőt válasszunk!

Tender- és uniós beruházások esetén, az előnyök közt szerepel, hogy többszörösen megfelelnek a legújabb EU-s szabványoknak.

DIASAFE® LEESÉS ELLENI VÉDELEM

Biztonságtechnika a tetőn.
Minden magasban munkát végző személy számára meg kell teremteni a biztonságos munkakörnyezetet, többek között védeni kell a magasból történő leeséstől.

DIADEM RENDSZEREK

Cégünk az európai zöldtető piac meghatározó szereplője németországi (Ingolstadt) kereskedelmi, illetve magyarországi (Győr) kereskedelmi és gyártóközponttal.

építőanyag beszerzés és szakmai segítség

greenroof.hu

Akikkel együtt dolgoztunk

KIVITELEZŐ CÉG
0 +
MAGÁN FELHASZNÁLÓ
0 +
TÁJÉPÍTÉSZ CÉG
0 +